Kook-enkoellijnmet2of3tanksvoorkoken,voorkoelenenkoelen

De Gernal automatische kook- en koellijn voor pasta, rijst, groenten, … is een revolutionair systeem met één kookketel en één of twee koelketels (telkens met een capaciteit van 500, 1.000, 1.500 of 2000 liter). Dit laat toe om diverse bereidingen van a tot z uit te voeren, tot net voor verpakking. 

De supplementaire voorkoelketel zorgt voor extra aanzienlijke besparingen op het water- en energieverbruik van > 50%, afhankelijk van de gevraagde eindtemperatuur. Het voorkoelwater wordt gebruikt om de gekookte producten af te koelen en tezelfdertijd het aan te vullen kookwater te verwarmen.

Troeven: bereidingen van a tot z, arbeidsbesparend, constante kwaliteit

              

De automatische Gernal kook- en koellijn werkt als volgt:

 • de ketels worden met water gevuld (kookketel met warm, koelketels respectievelijk met koud en/of ijswater);
 • de kookketel wordt opgewarmd;
 • de met rauwe/droge producten gevulde normwagen (200 liter) wordt door een kolombelader in het kookwater gestort;
 • tijdens het kookproces beweegt de korf automatisch op en neer om een homogene temperatuurverdeling in het kookwater te bereiken, en tevens om kleven tijdens het kook- en het koelproces te voorkomen;
 • na afloop wordt de korf automatisch uit het water getild om uit te lekken;
 • de inhoud wordt in een voorkoelketel gestort waarin zich een korf bevindt. Deze beweegt tijdens het koelproces op en neer;
 • de kookketel wordt direct bijgevuld en op temperatuur gebracht, zodat een tweede kookcyclus kan beginnen;
 • de afgekoelde producten worden in klaarstaande normwagentjes gedeponeerd.

De bijzonderste kwaliteiten van de Gernal kook- en koellijn:

 • spectaculaire waterbesparing in vergelijking met het batch-koken
 • grote besparing op arbeid
 • homogene producten zorgen voor constante kwaliteit, iedere dag opnieuw